eHealth-sessie in Mediris

In een huisartsenwachtpost is het zo dat een aantal eHealth diensten kunnen aangesproken worden in naam van de wachtpost. In het bijzonder de controle van de verzekerbaarheid van een patiënt, het opvragen van de geldende tarieven voor een patiënt (igv derde betaler), het versturen van wachtverslagen naar de behandelende arts en de facturatie naar de mutualiteiten gebeurt steeds in naam van de wachtpost. Technisch gezien wordt hiervoor het eHealth-certificaat van de wachtpost gebruikt dat wordt aangevraagd op basis van het riziv nummer van de wachtpost.

 

Voor een aantal andere eHealth-diensten is er echter een persoonlijke eHealth sessie nodig: het raadplegen van een spoeddossier (sumehr) van een patiënt, het aanmaken van een therapeutisch relatie met een patiënt, het opvragen van de GMD-houdende arts van een patiënt en het aanmaken van een elektronisch voorschrift.

 

eHealth-sessie in Mediris

 

In Mediris zijn er 3 manieren om een persoonlijke eHealth-sessie te verkrijgen:

 

  1. Door het eHealth-certificaat op te laden
  2. Door gebruik te maken van de eHealth-sessie connector en de EID van de arts
  3. Aan de hand van Mediring, de eHealthBox oplossing van MediPortal

 

Als u over een geldige persoonlijke eHealth-sessie beschikt in Mediris, dan zal het eHealth-icoon rechts bovenaan groen oplichten, anders blijft dit icoon rood gekleurd.

 

 

 

 

 

 

1) eHealth certificaat opladen in Mediris

 

Het opladen van het eHealth certificaat in Mediris is eenvoudig en biedt heel wat voordelen. Zeker als een wachtarts mobiel wenst te werken en bijvoorbeeld met een tablet tijdens een huisbezoek eHealth-diensten wenst te gebruiken, bijvoorbeeld een elektronisch voorschrift aanmaken. Het Mediris platform zorgt er namelijk voor dat de arts steeds een actieve eHealth-sessie heeft onafhankelijk van het toestel dat de arts gebruikt.

 

Hoewel het eHealth certificaat wordt bewaard in een sterk beveiligde kluis en het Mediris wachtwoord moet voldaan aan strikte veiligheidseisen, raden we sterk aan om 2-stapsauthenticatie (ook wel twee-factor authenticatie genoemd) in te schakelen. U voegt in dat geval een extra beveiligingslaag toe aan uw account. U logt namelijk in met iets dat u weet (uw logine en wachtwoord) en iets dat u heeft (een code die door uw telefoon wordt aangemaakt of die naar uw telefoon wordt gestuurd via een SMS).

 

Het inschakelen van 2-stapsauthenticatie in Mediris kan via de login-pagina: https://login.mediris.be

 

Voor meer informatie over het instellen van het eHealth certificaat in Mediris verwijzen we u graag naar: http://www.mijnehealthcertificaat.be

 

 

2) eHealth-sessie connector

 

Artsen die geen persoonlijke eHealth-sessie hebben in Mediris en tijdens de wachtdienst toch specifieke eHealth-diensten wensen te gebruiken, kunnen op de wachtpost steeds gebruik maken van de eHealth-sessie connector software. Deze software is typisch geïnstalleerd op de computers van het onthaal of de computers in de verschillende kabinetten. Eens dat deze software is opgestart, volstaat het voor de arts om zijn of haar EID-kaart in de kaartlezer te steken op één knop te clicken om voor een periode van 24h een eHealth-sessie te verkrijgen.

 

De eHealth-sessie connector software is te installeren vanaf de volgende link.

 

 

3) eHealth-sessie door Mediring

 

Mediring is de oplossing van MediPortal voor het verzenden en ontvangen van medische verslagen via de eHealthBox. Deze software werkt niet alleen perfect als tussenschakel tussen de eHealthBox en uw EMD, maar maakt ook automatisch eHealth-sessies aan aan de hand van het eHealth certificaat dat hierin wordt ingesteld. Als Mediring software dus draait in uw praktijk, dan heeft u automatisch overal (ook op de wachtpost) en op elk toestel waarmee u inlogt op Mediris een persoonlijke eHealth-sessie.

 

Meer informatie over Mediring is te vinden via deze link.